Vědci v největší průzkumu poprvé získali přesvědčivé důkazy o tom, že vrcholu sociální hierarchie v západní společnosti zaujímají štíhlé a vysoké lidí. První věc, jak se ukázalo, vědci, většinou jde o ženy, druhá pro muže.

Nízký růst, podle genetiků, vede k poklesu úrovně vzdělání, nízké zaměstnanosti a snížení úrovně příjmů (zejména u mužů). Pro ženy, zase nejvíce nebezpečnou se ukázala být тучность, která snižuje jejich úroveň příjmů.

Jak se ukázalo, vědci, každých šest centimetrů zvyšují roční příjem muži v průměru o 2,3 tisíce dolarů, a тучность u žen vede ke ztrátě jimi přibližně 4,2 tisíce dolarů.

Vědci nevědí vysvětlení jimi získaných výsledků. Podle jejich názoru, na špatnou přežití obézních a poddimenzovaný lidí může mít vliv na jejich možnou закомплексованность, postoj společnosti a zejména jejich sociální interakce.

V průzkumu vědců se zúčastnilo téměř 120 tisíc britských mužů a žen ve věku od 37 do 73 let. Odborníci o růst, BMI (body mass index), vzdělání, příjem a index deprivace Petera Таунсенда.

BMI je definován jako poměr tělesné hmotnosti (v kilogramech) k druhé mocnině délky těla (v metrech) a umožňuje určit přítomnost nadváhy. Psč Таунсенда umožňuje kvantitativně hodnotit chudoba toho či onoho člověka.