Cílem nové směrnice je zajistit, aby děti pochopily podstatu procesu a mohli sledovat za ním. Návrh zákona stanoví, že každý odsouzený a podezřelý je ve věku do 18 let musí mít právo na advokáta a přítomnost na větší části soudního procesu osoby, která má rodičovská zodpovědnost.

Směrnice také zajišťuje mladým účastníkům trestních procesů právo na "individuální posouzení potřeb" a zdravotní kontroly, pokud je dítě uzavřena pod zatčení.

Podle směrnice, členské státy EU jsou povinny zajistit, aby trest odnětí svobody na menší používané jen v extrémních případech a je-li možné na krátkou dobu. Zadržené děti musí obsahovat odděleně od dospělých, pokud to není v rozporu se zájmy samotného dítěte.

Podle statistik, na území Eu každý rok v trestních věcech projít více než milion dětí.

Text Směrnice ještě musí být schválen na Radě EU a zveřejněna v Úředním Věstníku. Na zavádění nových norem do národní legislativy členských zemí участницам vyčlení tři roky.

Dánsko a velká Británie odmítly vyhovět nové směrnice.