"Podle mého názoru je úplně špatně, že budeme vytvářet umělé bariéry, které vlastně omezují pohyb lidí," řekl. Цилинскис také dal jasně najevo, že ministerstvo je připraveno žalovat Рижской dumy.

"Pokud samospráva není v souladu s názorem ministerstva, pak je, podle zákona, spor řeší soud. Pokud soud shledá, že RD práva, pak, myslím, že bych měl změnit zákon", - poznamenal politik.

V v příštích dnech VARAM rozhodne o dalším postupu.

Jak je známo, spor vznikl kvůli záměru RD odlišit cenu za lístek v závislosti na задекларированного bydliště. Предпологалось, že cena vzroste na náklady (1,2 eur), ale рижане obdrží slevu ve výši 50%. VARAM považuje takovou politiku diskriminační vůči нерижанам.