Jak se uvádí v webové stránky iniciativy "Minority SafePack - milion podpisů za rozmanitost v Evropě", její autoři vyzývají EU, aby přijaly právní předpisy ke zlepšení ochrany osob, které patří do národních a jazykových menšin v EU, a posílení kulturní a jazykové rozmanitosti EU.

V právních předpisech je třeba stanovit politické opatření v oblastech, jako jsou regionální jazyky a jazyky menšin, vzdělávání a kultura, regionální politika, účast, rovnost, obsah audiovizuálních a jiných MÉDIÍ, podpora státu.

Iniciativa zaregistrována v dubnu roku 2017, sběr podpisů bude pokračovat až do dubna 2018. Až dosud zaregistrovali téměř 50 tisíc lidí, ale, aby tato iniciativa byla úspěšná, je třeba shromáždit nejméně milion podpisů alespoň v sedmi zemích dosáhnout minimálního počtu signers lze.

Z Lotyšska za iniciativu, až se přihlásí méně než 20 osob, v Rumunsku - téměř 37 tisíc
V Lotyšsku je třeba shromáždit 75 tisíc podpisů.