4. května, v Lotyšsku se slaví Den obnovení nezávislosti Lotyšské Republiky. V tento den v roce 1990 Nejvyšší sovět přijal Deklaraci o obnovení nezávislosti, a také stanovila přechodné období pro dosažení skutečné nezávislosti.

V souladu se zákonem "O práci" (články 135) pracovní den v předvečer slavnostního zkrácena na 1 hodinu. Tato norma je vyžadována pro státní a obecní instituce, ale soukromé firmy mohou ignorovat, nebo naopak nastavit v tento den více preferenční režim.