Мацуев byl hostem přenosu "Večerní Ургант" na Prvním kanálu. Možný "plagiátorství" se diskutovalo v sekci "Klasická лозанья". Nejprve Мацуев hrál spolu se spisy Mozarta a vinné Révy. To pak demonstroval "podobnost" kreativity Vinic s díly Frederic Chopin, Ludwig van Beethoven, a také s písněmi The Beatles.

Dříve zpěvák Oleg Газманов řekl, že kritika Révy, zaměřené na skupiny Led Zeppelin a Rolling Stones, se týkala pouze jejich hry na hudební nástroje a kreativity vůbec.