Radnice odkazuje na stanovisko certifikovaný stavební inženýr Anton Лешинскиса, který dospěl k závěru, že obě stavby již отжили své, jsou v неудовлетворительном technickém stavu a разрисованы вандалами. Toalety je třeba zbourat, aby vyčištění území, zlepšit vzhled městského prostředí a eliminovat hrozbu pro obyvatele. Bourací práce budou uhrazeny z rozpočtu města.