V současné době se v rámci programu v Lotyšsku jsou již 23 člověka, a první z nich dostal alternativní status. Jak vysvětlil Rose, zákon stanoví jasná kritéria — status uprchlíka může být přiděleno, je-li člověk ohrožen z důvodu jeho rasy, náboženství, národnosti, etnického nebo politickou příslušnost. Pokud takové hrozby byly zjištěny, УДГМ přijímá rozhodnutí o poskytnutí jiného postavení.

Na otázku o tom, zda mezi přepravovaných osob ekonomických uprchlíků, Rose zdůraznil, že УДГМ to analyzuje. Častěji se vyskytují u lidí, kteří nelegálně překračují východní hranice Lotyšska.

Jak poznamenala mluvčí УДГМ, geografie kandidáty na získání azyl v Lotyšsku se mění — v posledních letech více žadatelů z Afghánistánu, Pákistánu a Kongo, dříve bylo mnoho občanů Ukrajiny a Gruzie, ale jejich aplikace je často отклонялись.