Na valné hromadě se přihlásilo 385 členů. Téměř všichni hlasovali pro organizace nové strany. Pro jméno strany je třeba ne méně než 200 jejích členů.

V projektu charty nové strany, mezi jeho cíle jmenován cíl — dosáhnout toho, aby při přijímání veřejných rozhodnutí v úvahu zájmy daňových poplatníků