První "Varování pro lidstvo" vyšla v roce 1992. Jeho podepsalo asi 1700 vědců z celého světa. Dokument предрекал zničení života na Zemi, lidstvo kvůli vzdělání озоновых díry, znečištění vzduchu a vody, kácení lesů, vyčerpávání půdy a dalších důsledků zásahů člověka do životního prostředí. Nový dokument shrnul uplynulo od okamžiku zveřejnění "Varování" 25 let.

"Lidstvo se podařilo dosáhnout dostatečného pokroku v řešení problémů životního prostředí a mnozí z nich se stali jen vážně", — píší vědci.

Hlavní problém je, podle autorů dokumentu — globální změna klimatu. Od roku 1992 průměrná teplota vzrostla o více než полградуса Celsia a roční emise oxidu uhličitého se zvýšily o 62%. Také se snížil počet lesů se snížil počet ryb ve vodních nádržích. V oceánech se zvýšil počet mrtvých zón — oblastí se sníženým obsahem kyslíku. Počet lidí, kteří za tuto dobu zvýšil na 2 miliardy dolarů, přičemž počet mnoha druhů savců, plazů, ryb snížil na 30%.

"Brzy bude příliš pozdě, aby se odchýlit od naší trajektorie pádu" — říkají vědci.

Autoři dokumentu nabízejí řadu způsobů, jak řešit problémy, včetně vytváření přírodních rezervací, snížení množství potravinového odpadu, zavedení více ekologicky šetrných technologií, změna modelů spotřeby pomocí ekonomických pobídek.