V roku 2005/2006 školní rok školky navštěvovalo 74 968 děti. O pět let později se počet oddělení předškolních vzdělávacích institucí se zvýšil na 14 tisíc.

Ve školním roce 2013/2014 do mateřské školy ходило 93 533 dítě. Takže za méně než deset let se počet dětí, které navštívily дошкольные vzdělávací instituce, se zvýšil téměř o 20 tisíc. Nicméně přes rok 2014/2015 v akademickém roce počet dětí v mateřských školách mírně klesl, a to až 92 219.

V tomto období s růstem počtu chovanci zvýšil a počet předškolních vzdělávacích institucí — s 553 v roku 2005/2006 školní rok do 633 ve školním roce 2014/2015.