Ve srovnání s 2014 rok potřebné částky se zvýšil na 31 eur nebo 6,7%.
I když v posledních letech příjmy domácností rostly, ale stále není schopen plně pokrýt každodenní potřeby. V roce 2014 se obyvatelé Lotyšska se domnívali, že na jednoho člena rodiny je nutné 452 eur, přičemž jejich příjmy činily pouze 387 eur za měsíc.

V roce 2015 se lidé lépe hodnotili své schopnosti pokrýt každodenní výdaje. Podíl rodiny, kterým to těžké, aby se snížil z 27% v roce 2013 až na 16,9% v loňském roce. V loňském roce 17,1% rodin bylo poměrně snadné pokrýt každodenní výdaje, a to o 5,7 procentního bodu více než v roce 2013.

Nejtěžší tvoří osamělí důchodci, neúplné a početné rodiny. Ve srovnání s 2014 rok, více rodin s dětmi uvedlo, že jim snadno pokrýt každodenní výdaje.

Byl vyšetřován 6100 rodiny a dotázaných 11,7 tisíc osob ve věku od 16 let.

Pod příjmy rodiny jsou chápány nejen plat, důchody a dávky, ale také peněžitá pomoc, úroky z cenných papírů a vkladů, příjmy z pronájmu nemovitostí, získané ze Služby veřejných příjmů přeplatek daně atd.