Městský stavební úřad již dříve uvedlo, že o rekonstrukce Muzea okupace podána negativní stanovisko hlavního architekta Rigy, a proto úřad nemůže vydat stavební povolení.

Odbor městského majetku, oceňování rozhodnutí stavebního úřadu, konstatoval, že řízení a.s. realizovala svá práva v souladu se zákonem o administrativním procesu tím, že se dost informací pro rozhodnutí, nicméně by mohlo dát více nasazené vysvětlení jeho aspektů.

Vezmeme-li v úvahu tyto okolnosti, odbor rozhodl, že стройуправе nutné znovu zvážit podal projekt a dát podrobnější vysvětlení jejich závěrů.