Pokud v roce 2007 lhostejnost cítili 10% obyvatel Lotyšska, pak v roce 2016 — 8%, což je o dva procentní body méně. Je to na stejné úrovni jako v průměru EU.

Nejvíce odcizit v Lotyšsku cítí lidé s nízkými příjmy — 12%, mezi lidmi s vysokými příjmy jako 6%, mezi nezaměstnané — 11%, u pracujících — 5%. V roce 2007 sociálně odcizení cítili 32% nezaměstnaných.

U 16% obyvatel Lotyšska život je nyní tak složitý, že je téměř nemožné najít si místo, 14% si myslí, že jejich práce je oceňována, a 20% cítí horší než ostatní, kvůli práci.

Průzkum ukazuje, že v některých aspektech je poměr práce a soukromého života v EU zhoršila. V Lotyšsku příliš unavení z práce, vykonávat domácí povinnosti, cítí 66% obyvatel, v roce 2007 jako to bylo 61%. V EU v průměru příliš unaveni z práce 59% obyvatel, v roce 2007 jako bylo 49%.

29% obyvatel Lotyšska je těžké se soustředit na práci kvůli rodinným povinnostem, v roce 2007 jako bylo 22%. V EU v průměru to označilo 19% dotázaných.

V Lotyšsku optimisticky dívat do budoucnosti 69% obyvatel, a je takových více v mladších věkových skupinách.

Ve studii k závěru, že celkově ve 28 zemích EU došlo k pokroku v zlepšování kvality života.