Podle informací edice, jako možných cílů povstalci si zvolili "civilní cíle". "Charakter ohrožení byl takový, že jsme po dlouhou dobu nemohli nastavit, odkud pochází", — vysvětlil deníku v tiskové služby jednotky Hlavní policejní správy ve Švédsku.

Švédské tajné služby jsou ve stavu zvýšené pohotovosti. Také policejní пикетирование v hlavním městě se provádí pomocí zesílené oblečení.

Ve Službách státní bezpečnosti a národní operativní řízení policie již oznámila, že jakákoli informace, která má vztah k možnou teroristickou hrozbou, je klasifikován jimi kategorie souborů, které jsou přiděleny ve složce "zvláštních nehod".

Jak konstatuje Expressen, v pondělí řada zaměstnanců služby letěl do Iráku, kde se snaží získat od svých kolegů další informace.

Úroveň národní teroristické hrozby v celé zemi není nadhodnocen, protože je reálné nebezpečí útoku existuje pouze ve Stockholmu, vysvětlují policie.