Podle pozměňovací návrhy, vládní orgány mohou používat poskytnuté СВРБ informace o tom, je li cizí státní občan hrozbu národní bezpečnosti. Na základě této informace zodpovědní úředníci budou moci rozhodovat o vstupu cizince na území Lotyšska a vydávání druhů povolení k pobytu (povolení k pobytu).

V současné době jako příslušných orgánů, na základě závěrů kterých je možné se rozhodovat, jsou uvedeny bezpečnostní Policie, Úřad pro ochranu Сатверсме, Státní policie a příslušné orgány v zahraničí. Vedoucí СВРБ Индулис Крекис navrhuje doplnit seznam těchto orgánů službou vojenského zpravodajství.

Odpovídající návrh bude považovat parlamentní komise pro obranu, domácí záležitosti a boj proti korupci.