Od 15 hodin 8. května až do 24 hodin 9. května bude zakázáno zastavení a stání vozidel na obou stranách Ранькя дамбис, v úseku od бульв. Узварас do бульв. Zelené, po obou stranách ulice Слокас, v úseku od бульв. Узварас do бульв. Zelené, po obou stranách ulice Бариню, v úseku od бульв. Узварас do ulice Смильгя, na obou stranách бульв. Узварас od ulice Слокас do Ояра Вациеша, po obou stranách ulice Ояра Вациеша od бульв. Узварас do ulice Маза Нометню, po obou stranách ulice Маза Нометню od ulice Ояра Вациеша do Liepajas.

Od 18 hodin 8. května až do 17 hodin, 9. května, je zakázáno zastavení a stání vozidel na obou stranách ulice Слокас, v úseku od ulice Калнциема do бульв. Greena.

V případě potřeby bude policie regulovat, omezovat nebo zavírat dopravní pohyb na těchto ulicích.

Pondělí, 9 května, od 16 do 18 hodin koná pochod po trase od křižovatky ulice Калнциема a Слокас na st. Слокас a parku Узварас.