Jak vysvětlil ministr školství a vědy Карлис Шадурскис, nový model odměňování učitelů, stanoví nový poměr počtu učitelů a žáků. V tomto školním roce v obecních a státních školách pracují 28 367 učitelů a učí 207 686 dětí. Od roku 2009 se počet žáků snížil na 30 tisíc (s 237 434 děti), a učitelé se stala ještě více.

V novém modelu bude zajištěna podíl 11,86 školáka v průměru na jednoho učitele.

V republikánské městech tento podíl by měl činit 16,5:1, v okrajích s počtem žáků 3,5 na 1 km čtverečních km — 14:1, v okrajových městech — 12,5:1, V krajích se tento podíl bude záviset na hustotě populace.

Шадурскис připouští, že změna proporcí žáků a učitelů se může stát příčinou neshod při projednávání reformy.