Jak uvádí se ve zprávě PB, v loňském roce v Lotyšsku обучалось 200 studentů ze zemí, kde je výrazně přítomnost teroristů.

I když v roce 2014 počet těchto studentů výrazně nezměnilo, BOP si všimla trendu, že v průběhu posledního roku se konají vyztužené kampaň na přilákání studentů v zemích, kde je významná přítomnost teroristů.

PB poukazuje na to, že kontrola potenciálních zahraničních studentů probíhá velmi povrchně, čímž se zvyšuje riziko toho, že se vydávají za studenty, do Lotyšska mohou proniknout radikálně smýšlející osoby.