Kristus Vstal Z Mrtvých!

Skončil úspory období Půstu, минула týden Vášně Kristovými a my сново vstoupit na Velikonoční dny a v našich chrámech slyšíme plné radosti a útěchy pozdrav: "Kristus vstal z mrtvých!". A věřit srdce odpoví: "Vpravdě vstal z mrtvých Kristus!". Nyní svátek naší naděje a naděje, nyní svátek naší víry "Kristus bo воста, radost věčná" (1. píseň kánonu Velikonoce).

"Slavíme умерщвление smrti, zničení pekla, začátek další věčného života" — těmito slovy svatý Jan Дамаскин vyjádřil podstatu Svaté Velikonoce. Smrt, přináší hrůzu na ty, побеждается Kristem. Nedodržel to ve svých объятьях přišel kvůli naší spásy Krista Vykupitele. A spolu s prorokem Осией jsme восклицаем: "Smrt! kde je tvé žihadlo?" (Os. 13.14