Obecně proti azylové vyšli 76,6% respondentů a na podporu přijímání uprchlíků vyjádřila pouze 2,7%. To je více, než v prosinci, kdy probíhala podobná anketa — pak se zcela přijímání uprchlíků podporovala pouze 1,6% respondentů.

V současné době více či méně na podporu přijímání uchazečů o azyl vyjadřují 16,8% dotázaných.

Průzkum SKDS ukázal, že relativně více pozitivně k přijetí uprchlíků patří oslovení 18-24 let, lidé s vyšším vzděláním, s средневысокими nebo vyššími příjmy.

Mezi obyvatele, kteří se v rodině mluví латышском jazyce, obecně trochu více pozitivní postoj k přijímání uprchlíků, než mezi těmi, kdo se v rodině mluví rusky — respektive 19% a 13%.