Jak oznámila mluvčí ALS Сендия Burkeho-Шайцанова, takové rozhodnutí bylo přijato včera na zasedání vlády LEDEM, na kterém se zúčastnili zástupci Lotyšské společnosti, nemocnice, Lotyšské asociace rodinných lékařů a dalších nestátních organizací. Na zasedání byl projednán problém nedostatečných kontaktů s ministrem zdravotnictví, neschopnost ministerstva řešit problémy tohoto odvětví a nesrozumitelné jeho řešení.

Jak se uvedlo v ALS, Белевич svou činností neřeší důležité pro medicínu problémů, ale vytváří konflikt mezi lékaři soukromých a státních institucí, rodinných lékařů a lékaři-specialisty, рижскими a regionálními nemocnicemi.

Pacienti v zoufalství, protože si neuvědomují, kdy a jaké služby je možné získat, lékaři jsou nuceni odejít z Lotyšska, u venkovských nemocnic dobýt prostředky, a manažeři nevědí, než vyplácet plat, říkají zástupci LEDEM.

ALS pověřila nebude požadovat rezignaci ministra hned, ale dát mu čas do 31. května splnit úkol, stanovené v akčním plánu vlády.