V podniku volán mimořádnou sbírku pro řešení otázky o poskytování materiální a psychologickou pomoc rodině zesnulého pracovní plochy.

Psychologická pomoc bude poskytnuta také zaměstnancům podniku.

Янсоне oznámila, že zařízení je v podniku v den zániku pracovního bylo v provozuschopném stavu, požadavky bezpečnosti práce taky byly splněny.

Otázka pojistnou událostí je vyřešen po obdržení výsledků provedeného Госинспекцией práce šetření.

Vedení podniku se vyjádřila upřímnou soustrast blízkým zesnulého.

Eco Baltia vide je součástí skupiny Eco Baltia. Celkový obrat skupiny podniků recyklace odpadu Eco Baltia v roce 2014 zvýšil o 7% a dosáhl téměř 55 milionů eur.