Náměstek amerického ministra zahraničí pro otázky rozpočtu Иоланта Плуме hlásil, že náklady rostou "divokými" tempem, které nelze vysvětlit. Identifikovány regiony, kde se výrazně zvýšil počet nemocničních.

Otázky na toto téma přemýšlel a Ministerstvu sociální péče, a to slíbil odpovědět na ně ve zprávě o revizi výdajů ministerstev, který bude podávat vládě 31. května.

V prvním čtvrtletí konsolidované náklady státního rozpočtu se zvýšil na 38,4 milionu eur, ve srovnání s obdobím o rok dříve, což je způsobeno hlavně rostoucí náklady speciálního rozpočtu. Růst výdajů je způsoben nárůstem částek dávek v nemoci a nezaměstnanosti a počtu příjemců těchto dávek.