Podle současného zákona, lotyši v Lotyšsku se může stát menšinou, a ливы již staly se tak v důsledku útoků ostatních lidí, genocidy Druhé světové války, takže jejich nutkání znovu se sjednotit na etnické vlasti. Teď se situace v Lotyšsku se změnila — z восстановившей nezávislost Lotyšska z různých důvodů эмигрировало velmi mnoho lotyšských občanů. Upraven okruh osob, jejichž prostřednictvím nového zákona nutkání vrátit se do Lotyšska, uvádí ministerstvo VNITRA.

Ze zákona vyloučeno omezení počtu generací, предусматривавшее možnost repatriován pouze pro osoby, jeden z příbuzných, který v přímé vzestupné linie je латышом nebo ливом. Platným zákonem byly stanoveny pouze dvě generace, že omezená repatriaci mladých lidí lotyšského a ливского původu.

Návrh zákona definuje pojem "репатриант", stanovuje postup pro žádosti, přidělení a odnětí postavení репатрианта, výplaty materiální pomoc, pokud репатриант ji dostal, v případě odnětí statusu, nebo emigrovat do jiné země.

Návrh zákona stanovuje, kdo v chápání nového zákona je členem rodiny репатрианта a jakou poskytovanou státem pomoc репатриант a členové jeho rodiny má právo budou mít, rafinované také druhy a rozměry této materiální pomoci. Je zachován současný postup proti poskytnutou самоуправлениями pomoc při řešení bytového problému.

Předpokládá se, že změny vstoupí v platnost 1. července 2016.