Na nadcházejícím 17-18 březen zasedání evropské rady v Lotyšsku bude zastupovat premiér Maris Кучинскис.

Jedním z témat pořadu zasedání evropské rady bude problém migrace.

Jak bylo oznámeno, že národní pozice státu stanoví, že Lotyšsko má potřebu незамедлительной reakce na nové migrační vlny.

Lotyšsko se domnívá, že je důležité provádění opatření zaměřených na obnovení platnosti Schengenské smlouvy, včetně poskytování další pomoci Řecku. V ní jsou zahrnuty řízení vnějších hranic EU, identifikace, registrace a kontrola migrantů, stejně jako návrat všech nelegálních migrantů, kteří potřebují mezinárodní ochranu, a posílení systému azyl.

Lotyšsko má v úmyslu podporovat činnost Evropské agentury pro řízení provozní spolupráce na vnějších hranicích EU a Evropského úřadu podpory v oblasti azyl, a také nástroj pro tvorbu tísňového volání pro použití v EU.

Lotyšsko potvrdí svou připravenost plnit převzaté závazky přesun azyl, osob, které potřebují mezinárodní ochranu.

Na zasedání evropské rady je také nutné dospět k oboustranně přijatelné dohodě mezi EU a Tureckem, říká v postavení Lotyšska.