"Istanbulská úmluva je další nástroj v boji s násilím v rodině, a to by mělo podporovat", — poznamenal hlava vlády. Při tomto, on se domnívá, že k úmluvě je třeba přiložit prohlášení, které v Lotyšsku zadat podmínky tohoto dokumentu je v souladu s Ústavou.

Jak bylo oznámeno, že ze zemí Eu Стамбульскую úmluvu, kromě Lotyšska, dosud podepsalo pouze Česká republika.

Vláda má v úmyslu podporovat částečné připojení Lotyšska k Istanbulské úmluvy, nebo úmluvy o předcházení násilí vůči ženám, plánování připojit k podpisu odkaz na to, že země podporuje úmluvu, v rozsahu, v jakém to není v rozporu s normami Ústavy.

Úmluva představuje komplexní právní rámec k ochraně žen proti násilí, říká v oběhu Ministerstva sociální péče.