Кирсис odmítl komentovat, požádán, zda mu obsadit tento post, protože na zasedání frakce "Jednoty", bylo rozhodnuto o tom, že veřejně mluvit na toto téma bude pouze předseda strany Ашераденс.

Плока agentura LETA uvedlo, že obsadit post ministra hospodářství jí nikdo nenaznačil, a komentáře Калнини-Лукашевицы získat nepodařilo.

Ашераденс se rozhodl odejít z postu ministra a přijmout mandát poslance Sněmu, aby mohla frakcí "Jednoty". Včera vyzvala členy strany svou kandidaturu na tento post, a to bylo podporováno. Formálně otázka se bude řešit v příštích týdnech, během nichž se "Jednota" navrhne nového kandidáta ministři.

Otázka руководителе frakce "Jednoty", v Сейме relevantní v souvislosti s tím, že v současné době v jeho čele Солвита Аболтиня, která se brzy plánuje složit mandát a vrátit se na diplomatickou službu.