Právo hlasovat na kongresu má k dispozici 96 delegátů a 84 z nich odevzdali své hlasy za Индриксона. Jeho soupeř byl bývalý mluvčí ЛФФ Кришьянис Клявиньш, s názvem, který není jednou всплывали zvěsti o jeho účasti na smluvní матчам, ale nakonec nic nebylo prokázáno.

Гунтис Индриксонс čele ЛФФ již 20 let a nyní bude zastávat tuto funkci další čtyři roky.

Získala podporu většiny delegátů kongresu, Индриксонс potvrdil, že povinnosti generálního tajemníka ЛФФ a v budoucnu bude provádět Janis Межецкис. Vice-prezidenty ЛФФ schváleny Maris Верпаковскис a Georges Тикмерс.

Také si všimněte výběr nového šéfa Судейского výboru, které bude nyní Vadim Директоренко. Ve sporu o tuto pozici se obešel Ивара Казакса a Гинту Пеце.