Rozhodnutí amerického prezidenta Gruzie Jiří Маргвелашвили o udělení řádu maestro dostal v červnu. Řád mu slouží poradce prezidenta Gruzie, tajemník pro zahraniční záležitosti Тенгиз Пхаладзе.

Řád přiděleno Паулсу s cílem prohlubování kulturních vztahů Gruzie a Lotyšsku, a také za zvláštní přínos a zásluhy o rozvoj hudebního umění, za dlouhodobou a plodná tvůrčí činnost. Pauls zahrál na akci hudební Věda Канчели.