Slavnostní akce u památníku Svobody se uzavře koncert "Naše hlasy svobody", který začne v 20.00.

4 května 1990, 138 201 poslance Nejvyššího sovětu přijalo deklaraci O obnovení nezávislosti Lotyšské Republiky". Předseda Nejvyššího sovětu Anatoly Горбунов poslal prezidentu SSSR Michailu gorbačovovi slíbili dopis o tom, že Lotyšsko začne přechodné období k nezávislé republice. Stejné poselství bylo zasláno vládám zemí, národů SSSR a demokratickým organizacím.