K němu a jeho manželce Natalií Шкулевой hosté přišli Olga Orlová, Anita Choi, Alexander Олешко a další celebrity. Na stole stál samovar, byly palačinky, баранки a jiné dobroty.

Soudě podle fotky z Instagram, party удалась.