Stejně jako v předchozích letech, největší příliv návštěvníků na festivalu byl označen v sobotu. Předpokládaný počet návštěvníků festivalu dosáhl plánované jeho organizátory 30 tisíc.

"Tvrzení, že festival se již nebude konat, je to fáma. Ze strany vzniká mnoho pochyb a необъективных podání, ale u samotných návštěvníků není pochyb o tom - festival prošel, jak by měl, a nebyl poslední," - řekl Майорс.

Na jeho pohled, úroveň festivalu v tomto roce ve srovnání s předchozími vzrostl. Zvláště, on poznamenal projev "alt-J", která je technicky a vizuálně byly nejpůsobivější na současném festivalu.

Na otázku o programu příštího festivalu Майорс odpověděl, že bude kladen důraz na mladší generace a hudební žánry, prezentované ve vysílání rozhlasových stanic. "Styl nebudeme měnit - obsah by měl představovat moderní a aktuální hudbu. Dříve byla dominantní rockovou hudbu, ale nyní takové hudby na rozhlasových stanicích již nejsou tolik", - řekl on.