Poukázal na to, že tempo prací bude záviset na financování komise ze státního rozpočtu. Po konečné výpočty budou vyrobeny z iniciativy ministra spravedlnosti Дзинтарса Расначса Lotyšská vláda podá žalobu u Mezinárodního soudu OSN v Haagu o náhradu škody.

V současné době způsobené Lotyšska během okupace ekonomické škody se odhaduje na 185 miliard eur. Do této částky nejsou zahrnuty škody způsobené ekologie, lidské ztráty, poškození z důvodu transformace ekonomického systému po okupaci. Станкевич třeba poznamenat, že tyto ztráty komise ještě musí počítat.

Komise подсчету škody od sovětské okupace byla založena v roce 2005 a trvala až do 1. srpna roku 2009, kdy se kvůli krizi jeho činnost byla dočasně pozastavena. V její práci se zúčastnilo asi 50 profesionálních historiků a odborníků na statistiky. Výpočty byly provedeny na základě mezinárodní metodiky.