"My, Diana Пирагс a Frank Цесто, během dvou let byl šťastný v manželství a udržovat dobré vzpomínky na svých jednáních, která trvala čtyři roky. Náš syn — důvodem těchto vztahů, a v důsledku toho důkazem.

Kvůli němu zachováme vztah, plný úcty a podpory