V srpnu 2014-tého roku, do nemocnice se stížnostmi na špatný zdravotní stav se obrátil pacient.

Podle materiálům případu, lékař реаниматолог-anesteziolog během své směně není zajištěno včasné a správné léčbě. Obviněný, jako медработником, nesplnil řádně své profesionální povinnosti, sjednané v 37-tého článku Zákona o lékařské činnosti.

Kvůli nedbalosti lékaře, pacient zemřel. Poplatky účtovány na 138-tého článku Trestního zákona. Případ předán v Rize okresního soudu.