Jedním z odvětví, kde je podíl těžkých nehod velký, je госуправление, že atypický, poznamenal Лусис. Vysvětlil, že tyto případy jsou spojeny s pády jako na rovné ploše místě, tak s žebříky, a jednoho dne se na muže spadlo okno. Také zranění byly získány v důsledku špatně zvolené opory, například, křesla na kolečkách. Proto inspekce zahájila tematické kontroly v této oblasti.

Kapitola госинспекции řekl, že jeden pád stojí stát v průměru 3300 euro — to jsou náklady na výplatu náhrady za ztrátu osobou následků úrazu.

Je stále mnoho nešťastných případě, že na pracovišti se vyskytuje v oblastech obchodu a stavebnictví.

Celkově shrneme-li statistiky, lze učinit závěr, že 40% všech nehod se stane s lidmi, kteří na daném pracovišti pracují ne více než jeden rok, řekl Лусис.