Za 24 let existence Centra státního jazyka ve veřejném prostoru byla zveřejněna žádná oficiální zpráva o ekonomickém dopadu jeho činnosti. Mezi tím, a logika, a zahraniční zkušenosti nasvědčují: zákaz určitého slova může mít zcela konkrétní ekonomické dopady.

V žádném případě zpochybňovali funkční význam práce jméno, portál Delfi si dovolil zaplnění informační mezery a pokoušel se představit si, co může znamenat zákaz "pusinky", "баристы" a jiných cizích slov — z hlediska soukromého podnikání.

  • 1. Obchodní a jazyk: problémy голубцов šerif není vzrušují
  • 2. "Srdce" a WiFi. 10 obětí jazykové inspekce
  • 3. Boj o slova: jak to vypadá v Pobaltí a ve světě