"Automobilová doprava bude pozastavena od 16:00 do 17:00 na ulici Слокас na úsek od ulice Калнциема do bulváru Узварас. Pohyb veřejné dopravy zůstanou beze změny." — řekl Delfi žadatelé průvody.

"V rámci průvody "Nesmrtelný pluk v Rize" účastníci půjdou s portréty svých blízkých, podílejících se na válce proti hitlerovy Německu. Jak tvrdí organizátoři, cílem akce je udržení rodinné paměti. "Akce je apolitický a neziskové, tak jsme zdvořile žádáme účastníky, aby upustily od používání žádných vlajek či politickou symboliku." — oni poznamenají.