V policie poukazují na to, že řidič odvezl poškozen v nemocnici.

Informace prosím hlásit na telefonním čísle: 63604754 nebo 63604700.