Ve zprávě k závěru, že ruský politický systém "nemá prostor pro reformy a je konfrontován s problémy, jako je sílícími ekonomické strádání, разрушающаяся infrastruktura a nekonfliktní mezi sebou elity".

Petrov popsal tři možné scénáře. První — "změna režimu" tak, a jinak, když je současný ruský politický systém zhroutí pod tlakem sankcí a nízkých cen ropy," uvádí se v článku novinář Рейбена F. Johnson.

Zbývající dva scénáře, při kterém je systém unikne pádu, Petrov sjednocené pod názvem "strategie odchodu".

Podle analytika, druhý scénář je následující: "Cena ropy v dohledné době zvyšuje, a to buď Rusko vybere konstruktivní spolupráce se Západem".

Třetí scénář — "exit strategie, která zahrnuje výměnu Putina dalším lídrem a obnovení legitimity vlády v očích rusů a mezinárodního společenství".

Jiní analytici jsou skeptičtí vůči "strategie odchodu", které jsou stanoveny Petrov. Podle jejich názoru, růstu cen ropy a normalizace vztahů se Západem nepravděpodobné.

Také americké vydání The Free Beacon připomíná o vytvoření Národní gardy, подчиняющейся osobně Putinovi, který tak "snaží se posílit svou moc." A demokratické reformy v Rusku, že uznává a sám Petrov, v dohledné době je nepravděpodobné, že by nikým provedeny.